Askeladden og Tommeliten

Askeladden og Tommeliten er to avdelinger for 0-3 åringene. Her er det plass til 12 barn på hver avdeling . Det jobber 4 voksne på hver avdeling.

Rytmen i småbarnsavdelingene er tilpasset de små barna.  De sover når de er trøtte og behøver søvn og hvile.  Barna sover ute i vognene sine, godt innpakket i varme klær og dynen godt rundt seg.  Barna har godt tilsyn når de sover.

Måltidsrytmen er også tilpasset de små barna som ikke alltid spiser så mye av gangen.  Det serveres frokost rundt halv ni, hovedmåltidet serveres i ellevetiden.  Ettermiddagsmåltidet får barna servert når de våkner etter middagsluren.

Dagene går med til lek, sosialisering og språklig trening gjennom voksnes tilstedeværelse for det enkelte barnet.  

De små barna har som oftest to gode lekeøkter ute hver dag.

Ro, harmoni og god tid preger dagen.