Barnehageplass i Soria Moria

Søknadsfrist for barnehageåret er 15. februar . Ønsker du at ditt barn skal være en del av vår barnehage er du hjertelig velkommen til å søke plass hos oss. Du søker på samme måte som andre barnehager i Haugesund kommune, du finner link til søknad under menyvalg : søke plass.

 

Alle søknader må registreres på samordnet opptak i Haugesund Kommune. 

 

For at søknaden skal oversendes Soria Moria til innstilling, må vår
barnehagen stå med påført prioriteringsnummer.

Hvis det finnes grunner til prioritering som står i stiftelsens vedtekter
 (se under ) er det svært viktig at dette kommer med i søknaden, i feltet for merknader.

Opptakskriterier er som følger av vedtektene for Stiftelsen Soria Moria
Steinerbarnehage:

"§ 7 Opptakskriterier opptaksmyndighet.

Hele Norge er vårt opptaksområde.

a ) Opptakskriterier.

Barnehagen er åpen for barn frem til skolealder. Opptak blir gjort på
grunnlag av en vurdering hvor en rekke forhold spiller inn.

Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak.

Barn av ansatte i Stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehage og Steinerskolen i
Haugesund skal ha prioritet ved opptak.

Barn som har søsken i Soria Moria Steinerbarnehage eller på Steinerskolen i
Haugesund skal prioriteres.

Barn som har gått i Steinerbarnehage tidligere priortieres.

Barn som skal fortsette på Steinerskolen prioriteres.

Barnehagegruppenes sammensetning med hensyn til alder og kjønn.

Barnets behov for barnehageplass

b ) Opptaksmyndighet

Styrer / pedagogisk ledere har ansvar for opptak av barn. Eventuelle klager
fremmes skriftlig til Haugesund kommune, som har ansvar for samordnet
opptak.

c ) Opptaksperiode

Et barn som har fått plass i barnehagen kan beholde denne til det begynner på
skolen.

Les fulstendige vedtekter for Soria Moria Barnehage undre punkte "vedtekter"