søknadsfristen er nå gått ut for neste barnehageår

Da er søknadsfristen for barnehageåret høst 2016/2017 gått ut og vi ser over listen av barn som ønsker å begynne hos oss. Viss du ønsker at ditt barn skal begynne hos oss, men ikke har søkt enda så ta kontakt med barnehagen. Foreldre vil få beskjed fra barnehagen så snart oversikten over listen er lagt. Vi gleder oss til å ta i mot og bli kjent med dere og deres barn.