Velkommen til nytt barnehage år

Da er vi godt i gang med nytt barnehage år og vil bare minne alle på at barna trenger forskjellig typer tøy i bhg. Den tiden er det varierende vær så barna må både ha sommerklær og høstklær tilgjengelig i barnehagen. Er det noe du lurer på eller som du ønsker å snakke om så ikke vær redd for å ta kontakt med de voksne på ditt barns avdeling, vi er der for deg og ditt barn. med vennlig hilsen de ansatte i barnehagen