Ansatte

Askeladden

Torbjørn Engebakken

Stilling: Assistent
403 25 423

Bente Hansen

Stilling: Assistent
459 61 883

Synnøve Gallis Anfinsen

Stilling: Assistent
459 61 883

Kirsten Helene Kvinnesland

Stilling: Pedagogisk leder
459 61 883

Blåklokken

Oddbjørg Vea

Stilling: Assistent
459 61 881

Bjørn Magne Mortensen

Stilling: Assistent
459 61 881

Anne Kristine Apeland

Stilling: Pedagogisk leder
459 61 881

Astrid Østenstad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
459 61 881

Susannne Eidesen Karoliussen

Stilling: Barnehagelærer
459 61 882
susanne.jobb@gmail.com

er også webansvarlig for hjemmesiden og FB siden til barnehagen

Skogstjernen

Anne Gilje Gunnarshaug

Stilling: Assistent
459 61 882

Tove Hollund

Stilling: Førskolelærer
459 61 883

Henrike Tysvær

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
459 61 882

Maren Sandve Theissen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
459 61 882

Tommeliten

Laila Dhale

Stilling: Assistent
459 61 884

Inger Johanne Eliassen

Stilling: Assistent
459 61 884

Venke Skogøy

Stilling: Assistent
459 61 884

Linda jensen

Stilling: Assistent
459 61 884

Christina Berggren

Stilling: Pedagogisk leder
459 61 884

Andre ansatte

Ann Kersti Oreberg

Stilling: Styrer
52 71 27 58
soriamoria@steinerbarnehage.no